REHAB – Återfå största möjliga ursprungliga funktion & livskvalité

Syftet med rehabilitering är att djuret ska kunna återgå till sin tidigare funktion eller så nära som möjligt efter skada/operation, eller att ge djuret högt välbefinnande med ett så aktivt liv som möjligt. Rehabilitering förebygger nya skador, underlättar läkning och hjälper din vän att återhämta sig efter en skada/operation snabbare och mer smärtfritt.

En bra rehabilitering är lika viktig som en operation eller medicin för att ditt djur ska uppnå så hög livskvalitet som möjligt efter en skada.

Innan ett besök hos djursjukgymnast görs vanligtvis en  veterinärbedömning av ditt djurs problem och en allmän hälsostatus. Sedan remitteras djuret till oss.  Vi undersöker ditt djur och lägger upp en individanpassad behandlingsplan för fysioterapi/sjukgymnastik.

Vanliga diagnoser vi behandlar:

  • Traumatiska skador t.ex. korsbandskador, frakturer, muskel- och ligamentskador
  • Degenerativa skador (förslitningsskador), artros och spondylos
  • Kongenitala (medfödda) problem som t.ex. höftledsdysplasi, patellaluxation eller osteochondros (OCD)
  • Neurologiska bortfall t.ex. diskbråck, lumbosacral stenos (L7-S1)
  • Övervikt

.

FRISKVÅRD – Var steget före

Djur kan precis som vi människor få ont i muskulaturen emellanåt, vilket kan göra att de kompenserar med andra muskler som i längden kan påverka leder och ligament negativt.  I det långa loppet kan detta ge skador och som en ond spiral orsaka smärta som sedan orsakar värre skador. Djuren har inte samma insikt som oss människor att de ska använda hela kroppen i balans. Det är där vi kommer in och kan förebygga, lindra, hjälpa och få balans i kroppen igen så ditt djur kan leva ett så aktivt liv som möjligt.

Vi förebygger hellre skador i kroppen på ditt djur än att rehabilitera en skada som kunde ha undvikits.Genom att göra en årlig sjukgymnastisk undersökning s.k. ”friskvårdskontroll”, till exempel inför och efter tävlingssäsong, eller i samband med vaccination kan skador förebyggas.Vi rekommenderar att man gör en kontroll på sin valp/unghund redan under första levnadsåret då många tillväxtsjukdomar dyker upp tidigt i livet, redan från 4-6 mån ålder beroende på ras. Då kan vi hitta, förebygga och hjälpa individen redan i ung ålder. Sedan rekommenderas en kontroll vid 1 års vaccinationen och beroende på aktivitet och ras ca 1-2 ggr årligen. 

.

.