PRISER REHABILITERING

Rehab-upplägg 60 min – 1560 kr
Har din hund nyligen blivit opererad, skadat sig eller har en rörelsestörning hjälper vi till med att ta fram en individuellt anpassad rehabplan för din hund. Vår certifierade hundfysioterapeut Maria Knutas gör en besiktning av din hund vilket inkluderar bedömning av hundens rörelser och stabilitet samt undersökning av hundens led- och muskelstatus. Utifrån dessa resultat lägger vi upp en rehab-plan för din hund.

Hunden får även laserbehandling vid besöket om behov finns.

Återbesök Rehab 60 min – 1050 kr
Undersökning och behandling utifrån Rehab-planeringen.

PRISER FRISKVÅRD


Friskvårdsbesiktning – 1150 kr
Har din hund skadat sig eller har du en hund som tränar och tävlar mycket? Alla hundar kan överanstränga sig ibland och hundar är mycket duktiga på att dölja smärta. De går ofta länge med smärta innan de visar att de har ont. Vilket innebär att även en liten skada kan förvärras avsevärt.

Det är alltid bättre att förebygga och en god investering är att med jämna mellanrum boka ett besök till vår certifierade hundfysioterapeut Maria Knutas för en friskvårdsbesiktning!

Hunden får även laserbehandling vid besöket om behov finns.

KLINIKENS REHAB-AVDELNING ÄR FULLT UTRUSTAD MED

Vattentrask 
Prova – på 30 min – 300 kr
10-kort 30 min  – 4800 kr

Laser för hund

Massage för hund

Vibrationsplatta

Balansbollsträning

Fullt utrustat gym