PRISER REHABILITERING

Nybesök Rehab 50 min – 1500 kr
Boka detta vid remiss från veterinär, besvär / skada /ny skada trots stamkund.
Ingår: Rörelseanalys, undersökning av leder, ligament, muskulatur, ryggkotpelare,  

Återbesök Rehab 45 min – 880 kr
Genomgång av djuret samt om behov finns nya hemövningar/behandling.
Återbesök kan bokas om senaste besöket (nybesök,friskvårdskontroll,rehabilitering) hos oss var inom 2månader.

Återbesök Rehab 30 min – 500 kr
Genomgång av djuret. Återbesök kan bokas om senaste besöket (nybesök, friskvårdskontroll, rehabilitering) hos oss var inom 2 månader.

Rehabilitering 10-kort
50 min 10-kort  – 8000 kr
30 min 10-kort  – 4500 kr

Medicinsk Laserbehandling 30 min  – 500 kr
5-kort  – 2000 kr
10-kort  – 3900 kr

PRISER FRISKVÅRD


Friskvårdskontroll inklusive hemövningar 50 min/besök – 1300 kr
Ingår
: Rörelseanalys, undersökning av leder, ligament, muskulatur, ryggkotpelare, bålstabilitet samt 1-4 övningar i ett individuellt anpassat träningsprogram som mejlas på papper till djurägaren.
Gäller bokning vid friskt djur i förebyggande syfte, ej vid skada/besvär.

Friskvårdskontroll 30 min/besök  – 1000 kr
Ingår:
 Rörelseanalys, undersökning av leder, ligament, muskulatur, ryggkotpelare, bålstabilitet. 
OBS inga hemövningar i denna tjänst. Gäller bokning vid friskt djur i förebyggande syfte, ej vid skada/besvär.

Återbesök 45 min – 880 kr
Uppföljning efter nybesök/friskvårdskontroll
max 2 månader efter friskvårdskontroll.

Vattentrask  30 min (1 hund)
5-kort 30 min – 1600 kr
10-kort 30 min  – 3000 kr
20-kort 30 min – 5600 kr
30-kort 30 min – 7800 kr

Vattentrask 60 min (2 hundar)
5-kort 60 min – 3200 kr
10-kort 60 min  – 6000 kr
20-kort 60 min  – 11 200 kr 
30-kort 60 min  – 15 600 kr

Vibrationsplatta 15 min  –  120 kr
5-kort – 500kr
10-kort – 900kr

Balansbollsträning med personal 30 min – 500 kr
5-kort – 2250 kr
10-kort  – 4000 kr      

Massage 45 min – 550 kr
5-kort  – 2500 kr
10-kort  – 4500 kr