Varför skulle just mitt djur råka illa ut?

Att vara ägare till ett djur är en stor glädje, men också ett ansvar för att ta väl hand om djuret om något oförutsett skulle inträffa. Ingen djurägare tror att just hans eller hennes djur kommer att insjukna eller skadas. Ändå behandlas cirka 1/3 av alla sällskapsdjur i Sverige varje år av veterinär!

Därför är det viktigt med försäkring!

Djursjukvården har en mycket hög standard. Om ditt djur insjuknar eller skadas kan du vara säker om att det finns kvalificerad hjälp att tillgå, dygnet runt. Oftast är det numera möjligt att diagnosticera och framgångsrikt behandla även mycket svåra sjukdomar och skador.

Naturligtvis vill du att ditt djur ska få bästa möjliga vård om något händer. Men då måste de ekonomiska möjligheterna finnas. Stora sjukvårdsresurser innebär kostnader, och utgiften för djursjukvård kan bli mycket kännbar. Det är lika tragiskt varje gång det inträffar att man måste avstå från bästa möjliga djursjukvård av ekonomiska skäl. Även om det inte alltid behöver gå så illa kan utgiften komma som en obehaglig överraskning.

En försäkring hjälper dig att begränsa kostnaderna. Det ger en stor trygghet för dig och för ditt djur.

Alla djur kan försäkras!

75% av alla katter och 30% av alla hundar som kommer till kliniken saknar försäkring. Alla oförsäkrade djur kan veterinärvårds-försäkras! De flesta kan också livförsäkras.

Katt: Fortfarande är det många kattägare som inte känner till att alla katter kan veterinärvårdsförsäkras! Inte heller känner man till hur låga premiekostnaderna faktiskt är!

Hund: Fortfarande saknar nästan hälften av alla hundar i Sverige försäkring. Det gäller inte minst många blandrashundar, trots att behovet av veterinärvård är lika stort och kostnaderna lika höga!

Övriga sällskapsdjur: Marsvin, kaniner, chinchillor, leguaner, burfåglar m.fl. kan också veterinärvårdsförsäkras.

Direktreglering

Under försäkringsbolagens kontorstid är det numera oftast möjligt att göra en direktreglering av en skada. Då betalar du endast självriskbeloppet plus en viss procentsats beroende på vilket försäkringsbolag du har när du hämtar ditt djur från kliniken, och du slipper ligga ute med pengar i väntan på återbetalning. Vid direktreglering tas en avgift på 120:- ut av kliniken.

Ta alltid med försäkringsbeskedet vid besök hos veterinären, så får du bästa möjliga service!

Försäkringsvillkor

Det finns olika djurförsäkringar med varierande villkor beträffande försäkringens omfattning, hur stor summa som utbetalas och hur stor självrisken är. Se till att du väljer en försäkring som passar dina och ditt djurs behov. Ta en stund att läsa igenom villkoren så att du vet vad som gäller!

Skjut inte upp beslutet att teckna en försäkring för ditt djur!

Tala med vår personal eller direkt med försäkringsbolaget om du vill ha ytterligare information eller hjälp att teckna försäkring.