Vi utför ultraljudsundersökningar av buk som kan vara ett stort hjälpmedel vid tex magproblematik eller vid misstanke om nybildningar etc.

Vi kan även hjälpa dig med dräktighetsundersökningar efter dag 25.