Vi utför enklare ultraljudsundersökningar t.ex dräktighetsundersökning efter dag 25.