Katter som inte ska användas i avel bör kastreras, dels för att undvika oönskade kattungar o dels p.g.a. de problem som okastrerade djur, framför allt hankatter, utgör för både sina ägare och deras grannar. Även honkatter kastreras eftersom man opererar bort äggstockarna, även om man vanligen kallar detta sterilisering. Kastrerade katter blir lugnare, jämnare i humöret och mer tillgivna och lekfulla. För honkatter gäller också att man undviker risken för juvertumör och livmoderinflammation.

Katter blir i regel könsmogna före ett års ålder, oftast runt 6-10 månader beroende på när på året katten är född och vilken ras den tillhör. Kastration rekommenderas därför från 6 månaders ålder.

En nackdel med kastrering är en tendens hos katten att öka i vikt. Det gäller både honor och hanar men är individuellt. Om katten ökar i vikt måste kaloriintaget minskas genom att man i första hand byter foder till en sort med lägre energiinnehåll, ofta kallat lightfoder.

Kastrering av hankatt

När hankatten blir könsmogen blir han mer rastlös, orolig, börjar jama mera, driver iväg och slåss med andra hannar och letar honkatter. Urinen får en frän lukt och katten kan börja markera revir genom att ”spraya”, d.v.s. urinmarkera, på föremål både inom- och utomhus. Detta beteende är störande och dessutom riskerar katten att skadas när han är ute på vift. Okastrerade frigående hankatter har en mycket låg medelålder då de ofta förolyckas.

När Din hankatt fått en operationstid för kastrering ska han inte ha fått mat på 12 timmar före sövningen. Däremot får han gärna dricka vatten. Katten lämnas till sjukhuset på morgonen och får komma hem senare under dagen. Innan katten tas in lyssnar veterinär på hjärtat, kontrollerar att katten verkar frisk i övrigt och att han har testiklarna på plats i pungen.

Katten sövs och får smärtstillande medicin. Under operationen tas bägge testiklarna bort via två små snitt i pungen. Blodkärlen som har försörjt testiklarna knyts av. Snitten i pungen lämnas att läka öppet, inga stygn behöver tas. Innan katten åker hem får han vakna upp ur narkosen.

När katten kommer hem är han fortfarande ganska trött och behöver vila ut resten av dagen.

Dagen efter operationen är de flesta hankatter pigga igen, men katten ska hållas inne tills han är helt återställd.

Du får alltid med eftervårdsråd (se nedan) som talar om hur Du ska sköta katten efter kastreringen.

Eftervårdsråd efter kastration av hankatt:

Efter narkosen och den smärtstillande medicineringen är många katter trötta och lite vingliga vid hemkomsten. Låt din katt få lugn och ro i ett mörkt rum. Lägg gärna över en filt för att förhindra avkylning.

Ge lite vatten på operationsdagens kväll. Mat ges först då katten är helt vaken.

Håll katten inomhus under den första veckan tills operationssåret är läkt. Om såret blöder eller vätskar, kontakta Specialistdjursjukhuset!

Det finns inga stygn som ska tas bort.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen.

Observera att för att delta på utställning måste alla katter vara ID-märkta fr.o.m. 2003-07-01

Kastrering av honkatt

När honkatten blir könsmogen börjar hon löpa. Vid löpning blir honan orolig, jamar eller skriker och rullar sig och ålar sig på golvet med hög bakdel. Det är dock inte ovanligt att det första löpet är så diskret att man inte märker något, däremot brukar hankatterna märka det.

Honkatter löper vanligen ungefär en vecka i sträck med två till tre veckors intervall under den ljusa delen av året. Honor mår oftast inte bra av intensiva löpperioder utan tappar i hull och kondition.

P-piller kan förhindra löpning, men medför en ökad risk för juvertumörer och livmoderinflammation. Därför avråder vi från användande av p-piller

Katten bör inte kastreras under höglöp.

Om man vet att honkatten blivit parad går det ändå bra att kastrera henne de första 3-4 veckorna av dräktigheten, däremot ska högdräktiga katter inte kastreras. Det sägs att honkatter måste få en första kull innan kastrering, men detta stämmer inte.

När Din honkatt fått en operationstid för kastrering ska hon inte ha fått mat på 12 timmar före sövningen. Däremot får hon gärna dricka vatten. Katten lämnas in på sjukhuset på morgonen och får komma hem senare samma dag. Innan katten tas in lyssnar veterinär på hjärtat och kontrollerar att hon verkar frisk i övrigt.

Katten sövs och får smärtstillande medicin. Under operationen görs ett mindre snitt i medellinjen på buken, strax bakom naveln, och bägge äggstockarna och främre delen av livmodern opereras bort. Huden kan antingen sys med stygn som löses upp av kroppen eller på vanligt sätt med stygn som ska tas bort efter 10 dagar.

Innan katten åker hem får hon vakna upp ur narkosen.

När katten kommer hem är hon fortfarande ganska trött och behöver vila ut resten av dagen.

Dagen efter operationen kan många honkatter fortfarande vara lite trötta och vissa kan även ha lite ont medan andra är helt obesvärade.

Katten ska hållas inne tills hon är helt återställd och tills stygnen är tagna efter 10 dagar.

Ska stygn tas bort gör vi det kostnadsfritt, om du inte väljer att ta bort dom själv.

Du får alltid med eftervårdsråd som talar om hur katten ska skötas efter kastreringen

Eftervårdsråd efter kastration av honkatt:

Efter narkosen och den smärtstillande medicineringen är många katter trötta och lite vingliga vid hemkomsten. Låt din katt få lugn och ro i ett mörkt rum. Lägg gärna över en filt för att förhindra avkylning.

Ge lite vatten på operationsdagens kväll. Mat ges först då katten är helt vaken.

Se till att katten har en tratt eller krage om hon vill slicka på såret!

Håll katten inomhus under de första 10 dagarna tills operationssåret är läkt. Om såret blöder eller vätskar, kontakta kliniken!

Stygnen tas bort efter 10 dagar. Vill Du inte göra det själv får Du hjälp utan kostnad.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen.

Observera att för att delta på utställning måste alla katter vara ID-märkta fr.o.m. 2003-07-01