Som uppfödare har du rabatt hos oss. Tag kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig i din vardag och ditt avelsarbet