Ålder är ju inte en sjukdom men med åren ökar risken för olika fysiska problem. Ofta är det svårt att själv avgöra om ett problem är en del av det naturliga åldrandet eller om det är tecken på en sjukdom. Om en sjukdom hittas tidigt, helst innan den ens börjat ge symptom, är chanserna mycket större man ska kunna bota. Därför erbjuder vi din hund eller katt en Seniorhälsokontroll.

Seniorhälsokontrollen vänder sig till friska äldre djur, hundar över 7 år och katter över 10 år.

Veterinären genomför en noggrann hälsokontroll samt analyserar ett antal blodprover från ditt djur för kontroll av allmäntillståndet.

 

Välkommen att beställa tid!