Allmänt om avmaskning

Det finns flera olika preparat att välja bland, både till katt och hund. De olika medlen angriper olika sorts maskar, räcker till olika många behandlingar, har olika sorters förpackningar och priserna skiljer sig åt.

Några medel tas som engångdos, andra skall upprepas några dagar i följd. Valet av avmaskningsmedel har med ålder och djurslag eller om det t ex är en inne/utekatt att göra.

Avmaskning av hund

Inälvsparasiter kan orsaka mag-tarmproblem hos din hund. Smittan kan till exempel spridas från djur till djur via infekterad avföring. Valpar får även smittan via modern redan i fosterstadiet, men även genom mjölken de diar.

Den parasit som oftast förekommer hos hund i Sverige är spolmask. Den finns hos de flesta nyfödda valpar och i varierande grad hos vuxna hundar. Hakmask och bandmask är relativt sällsynta. Vid misstanke om bandmask ta kontakt med din veterinärklinik eller apotek för råd om typ av preparat.

Avmaskning av katt

Inälvsmask kan precis som hos hunden vara orsak till mag-tarmproblem hos katten. Kattens vanligaste typ av inälvsmask är spolmask och bandmask och den vuxna katten smittas oftast genom att äta infekterade smågnagare.

Spolmasken är den unga kattens mask. Kattungar kan bli smittade via moderns mjölk eller av spolmaskägg i miljön. Genom behandling minskas risken för angrepp och spridning av spolmask.

Vid misstanke om bandmask hos din katt gäller som ovan för hund att ta kontakt med din veterinärklinik eller ditt apotek för råd om typ av preparat.