Antibiotikaresistenta bakterier finns i varierande utsträckning i samhället. För att minska risken för spridning och smitta av dessa och smittsamma sjukdomar är det viktigt med goda hygienrutiner. Det är särskilt viktigt på olika vårdinrättningar där ett stort antal nedsatta eller sjuka individer vistas och möts.

Enköpings Djurklinik arbetar vi noggrant med förebyggande hygienåtgärder för att minska risken för att ditt djur blir smittat av en infektion hos oss. Vi arbetar utifrån antibiotikapolicyn och hygienrekommendationerna från Sveriges Veterinärförbund samt föreskrifter gällande vårdhygien och antibiotikaförskrivning från Statens Jordbruksverk. Vi har även hygienombud med särskild utbildning inom vårdhygien för att säkerställa att hygienrutinerna följs och utvecklas.

Naturligtvis arbetar vi med basala hygienrutiner som tex, rena kortärmade arbetskläder som byts dagligen eller vid behov, uppsatt hår, korta omålade naglar och inga smycken på händerna. Dessutom tvättas händerna regelbundet och spritas inför och efter varje kontakt med en patient. Vid behov används handskar, förkläden och vid operationer även munskydd och mössa samt sterila rockar och handskar. Undersökningsborden rengörs och spritas självklart inför varje patient och golv och våg rengörs dagligen samt vid behov. Vi har också ett speciellt undersökningsrum med separat ingång för de patienter som misstänks kunna bära på smitta.