Antibiotika är en typ av läkemedel med förmåga att antingen förhindra förökning av bakterier eller döda bakterier.  Tack vare antibiotika har man det senaste halvseklet kunna bota och räddat livet på många människor och djur som annars skulle ha blivit allvarligt sjuka eller dött. Numera har dock flera typer av bakterier blivit motståndskraftiga (resistenta) mot en eller flera antibiotikasorter, vilket innebär att effekten blir sämre eller uteblir helt.  Resultatet är att det vid en infektion orsakad av en antibiotikaresistent bakterie finns färre eller inga antibiotikum att använda för att bota individen.

Utvecklingen av antibiotikaresistens sker genom att de bakterier som är känsliga för antibiotikasorten som används dör då patienten behandlas med antibiotika medan eventuella resistenta bakterier överlever och kan föröka sig och sprida resistensen vidare.  Alla bakterier i kroppen påverkas och kan utveckla resistens, inte bara de som orsakar infektionen.  Spridningen kan ske såväl inom patienten själv som till människor och djur i närheten och till samhället i stort.

För att motverka utvecklingen av resistenta bakterier är det därför mycket viktigt att inte använda antibiotika om det inte behövs. Det är också av stor betydelse att rätt sort antibiotika används, dvs en sort som har effekt på de bakterier som orsakat infektionen, annars är risken att resistensen ökar utan att infektionen avdödas. Genom att göra en odling av bakterierna som orsakat infektionen kan man ta reda på vilken bakterie som är orsaken och vilka antibiotikasorter den är känslig för.