Klåda och hudproblem har blivit en av dagens ”folksjukdomar” för våra älskade husdjur. Ca en femtedel av hundarna och en betydande del av katterna lider idag av någon typ av hudproblem.  Hudproblemen kan yttra sig i form av klåda, utslag, hårlöshet, öroninflammationer och tassproblem. Orsakerna är många, alltifrån parasitangrepp till allergiska sjukdomar. Oavsett symptom och orsak har besvären ofta en negativ inverkan på livskvaliteten för djuret, och som ägare är det lätt att känna frustration. Men det finns hjälp att få. Ibland kan djuren botas helt medan det i andra fall handlar om att hitta grundorsaken och kontrollera den så att djuret mår bättre.

En hudutredning sker många gånger i flera steg. Inledningsvis kan det bli aktuellt med prover för att utesluta parasitsjukdomar och bakteriella infektioner. Ofta tas då skrapprover och olika hudprover för mikroskopering. Proverna behöver ibland upprepas vid senare tillfällen. Vid behov sätts behandling in. Samtidigt fortsätter utredningen då framförallt bakteriella infektioner ofta har en underliggande orsak. Fodermedelsallergi eller atopi (allergi mot ämnen i omgivningen) är en vanlig orsak vid klåda. En foderutredning brukar därför vara nästa steg i utredningen. Vid en foderutredning sätts djuret inledningsvis på en s.k. eliminationsdiet vilket innebär att man ger ett specialfoder baserat på ämnen som hunden inte tidigare kommit i kontakt med. Fodermedelsallergi bekräftas sedan genom att hunden blir sämre då den får sitt vanliga foder igen. Beroende på vad foderutredningen visar kan det efter det bli aktuellt med blodprover för undersökning av ev atopi. Ibland tas även blodprover för kontroll av sköldkörteln. I vissa fall kan det bli aktuellt med vävnadsprover (biopsi).

Behandlingen av hudproblem baseras på vad som orsakat problemet. Allt ifrån mediciner till fodertillskott kan behövas. För att nå ett lyckat behandlingsresultat är du som djurägare en mycket betydelsefull del. Många gånger blir det aktuellt med upprepade schamponeringar eller öronrengöring. Det kan vara både tidskrävande och tålamodsprövande och det är inte alltid djuret samtycker till behandlingen. Men ju mer tid och engagemang du som djurägare lägger ner desto bättre blir i regel resultatet av behandlingen.

På Enköpings djurklinik utför vi olika typer av hudutredningar. Vi bokar alltid lång tid för varje patient för att få gott om tid att prata igenom problemet och undersöka djuret ordentligt.  För skrapprover och hudprover använder vi oss av Vidilab (som ligger i samma lokaler) för analys och i många fall tittar vi också själva på proverna i mikroskop.  I de fall allmänna blodprover behöver tas kan även de analyseras på Vidilab. Närheten till labbet gör att vi snabbt får svar medan du som djurägare väntar kvar och kanske tar en fika under tiden. Vävnadsproverna skickar vi till lab i Sverige med inriktning på hudsjukdomar. Även sköldkörtelprover och andra mer avancerade blodananalyser skickas till olika lab i Sverige.

Om du har frågor om hudutredningar eller om du önskar boka en tid är du välkommen att höra av dig.