Varför vaccinera?

Att vaccinera sitt djur är ett enkelt och billigt sätt att minska risken för lidande och höja hälsonivån, helt enkelt att förbättra djurskyddet. Genom vaccination kan ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstående lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död. Det kan i vissa fall även minska risken för smittspridning till människor (t.ex. rabies och andra sjukdomar som djuren måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige).

Risken för biverkningar är med dagens vacciner små. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare. Eftersom hundar och katter i Sverige är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjukdomar är så gott som utrotade: så är inte fallet och om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så se till att ditt djur har bästa tänkbara vaccinationsskydd.

Observera att Rabies- och Herpesvaccinering måste förbokas!

Vaccination – Hund

Valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC)

Fakta:

Valpsjuka och smittsam leverinflammation är båda mycket allvarliga virusinfektioner som kan drabba hundar i alla åldrar. Man vaccinerar alltid mot båda samtidigt.

Vaccinationsrekommendation

Vaccinet ska innehålla HCC, parvo och valpsjuka. Vi använder Nobivac DHP :

DHP vid 7-8 veckors ålder

DHP vid 12 veckors ålder

DHP vid ett års ålder (eller 12 mån efter 12-veckorssprutan)

DHP vart tredje år.

Om kennelhostevaccin önskas:

DHP (eller DHPPi om extra skydd önskas) vid 7-8 veckors ålder

DHPPi vid 12 veckors ålder

DHPPi vid ett års ålder

Därefter DHPPi vart tredje år, Pi varje år dessemellan.

Vuxna ovaccinerade hundar ska räcka med en vaccination med DHP eller DHPPi som grund, därefter enligt ovan.

Kennelhostevaccinet Nobivac KC som ges via nosen erbjuds som alternativ till Nobivac PI.

Glöm inte att förnya vaccinationsskyddet!

Vaccination – Katt

Kattpest

Fakta:

Kattpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar katter av alla åldrar. Smittämnet är mycket spritt över hela landet och de flesta katter är ständigt utsatta för smittorisk.

Kattsnuva

Fakta:

Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus.

Kattsnuveinfektioner är mycket smittsamma och synnerligen allvariga för katten.

Vaccinationsrekommendationer

Vaccinet ska innehålla levande herpes, calici och kattpest. Vi använder Nobivac Tricat

Tricat vid 7-8 veckors ålder

Tricat vid 12 veckors ålder

Tricat vid 15-16 veckors ålder om högt smitt-tryck (t.ex. vid uppfödning)

Tricat vid ett års ålder

Därefter för katter i avel eller annan högriskmiljö: Tricat vart tredje år, Ducat varje år dessemellan

Övriga katter: Tricat vart tredje år

Samma schema som ovan.

Vuxna ovaccinerade katter: 2 vaccinationer med Tricat med 3-4 veckor emellan

Glöm inte att förnya vaccinationsskyddet!